fbpx

Pris & Villkor

Belona har fast kostnad för lånet. Det tillkommer aldrig några oväntade avgifter eller andra kostnader. Vi har en ränta som du kan se nedan och sedan har vi en expiditionsavgift, betalar du i tid så är thats it. Det ska vara enkelt att belåna sina smycken och enkelt kan även vara prisvärt.

Jämför oss gärna

Jämför räntan vid ett lån om 5 000 kr hos oss och våra branschkollegor.

2.75%

Belona pantbank

3.75%

Pantbanken Sverige

4.28%

Sefina pantbank

Räntorna är baserade på ett lån om 5 000 SEK och de olika aktörernas räntor i Stockholm 2022-04-08, 13:38.

Våra räntor 

Vad kostar det?

Hos Belona belånar du dina smycken till marknadsledande villkor, på nolltid.
Vi arbetar varken med dolda avgifter eller andra typer av gömda kostnader.
Du kan enkelt se den totala månadskostnaden för ditt lån under “My Belona” innan du godkänner låneerbjudandet.

Lånexempel
Ränta

0 kr – 10 000 kr

2.75 %

10 001 kr – 25 000 kr

2.15 %

25 001 kr – 200 000 kr

2.00 %

200 001 kr +

1.49 %

För varje lån tillkommer en expeditionsavgift om 69 kr. Ovan uppgifter avser ränta per månad.

Hos oss får du alltid
nöjdhets- & lägst räntegaranti*

Pantsättning

Allmänna villkor

Belona Pantbank AB anges följande i villkoren som ’’Belona’’ samt försändelsen som kunden använder sig av för att skicka lösöre till Belona Pantbank AB anges ”pantpåse”.

För att ingå en affärsförbindelse med Belona måste du ha fyllt 18 år.

Belona är personuppgiftsansvarig. Vid beställning av en pantpåse eller vid skapande av

konto på Belonas hemsida samt beställning av vara i Belonas webbshop samlas personuppgifter in som kan komma att kompletteras med uppgifter från offentliga register såsom Statens personadressregister. Dessa personuppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Låntagaren har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos Belona. Skulle dessa vara felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella har kunden rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.

Personuppgifterna kan komma att delas med Belonas syster, dotter eller moderbolag men delas aldrig med tredje part.

Personuppgifter lagras i enlighet med GDPR.
De personuppgifter som behandlas av Belona används i syfte att kunna administrera lån, fullfölja åtaganden i övriga verksamheter och hanteras i enlighet med följande förordningar och lagar, under särskild tillsyn av Länsstyrelsen Stockholm:

Pantbanksverksamhet med stöd av Pantbankslag (1995:1000) samt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och bokföringslag (1999:1078)

Auktionsverksamhet med stöd av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och bokföringslag (1999:1078)

1. Avgifter

Expeditionsavgift: 69 kr
Förseningsavgift: 169 kr
Låneperioden är 3 månader.

Lånet kan när som helst under låneperioden lösas eller omsättas. Vid omsättning förlängs lånet med 3 månader från nästkommande räntedag. Vid lösen av lån och eventuell omsättning skall totalsumman för räntor och avgifter betalas.

Ränta registreras per påbörjad månad.

All pant är försäkrad i enlighet med pantbankslagen.

Pant som förfallit säljs på auktion 2 månader efter lånets förfallodatum. Vid händelse av överskott som överskrider 100 SEK vid försäljning av pant betalas beloppet ut via banköverföring till låntagaren omedelbart. Överskott som inte erhållits av låntagaren inom 1 år från försäljningsdatum tillfaller Belona. För varje lån som förfaller tillkommer en dröjsmålsränta om 2% per månad.

2. Förpliktelse

Belona åtar sig ansvaret för de REK-försändelser som används för att skicka in pant till Belona som tillhandahålls genom Belonas pantpåse. Vid användande av eventuell annan fraktlösning står Belona ansvarslös tills det att den kvitterats ut av Belona. Ansvaret Belona åtagit sig gäller belopp upp till 10.000 SEK. Hela beloppet försäkras externt av Belona. För att försäkring skall anses giltig krävs uppvisande av originalkvitto från Postnords REK-försändelse i pappers- eller e-postformat som tillhandahålls av ombud.

3. Retur av pant

Vid lösen av lån där totalkostnader inkl. räntor, avgifter och lånebelopp betalats av kunden returneras panten i REK-försändelse bekostat av Belona.

Vid eventuellt icke-fullföljande av lån från Belona pantbank alternativt nekat lånebelopp från låntagaren skickas panten åter till låntagarens angivna postadress kostnadsfritt. Vid händelse av ovan retur avsäger sig Belona pantbank från allt ansvar.

4. Utbetalning av lånebelopp

Utbetalning av lånebelopp sker först efter godkännande av låntagaren genom Belonas hemsida. Låntagaren har efter godkännande möjlighet att välja betalmetod för utbetalning av lånebelopp, antingen Swish-utbetalning alternativt utbetalning via banköverföring. Vid Swish-utbetalning anges telefonnummer knutet till önskat bankkonto. Vid banköverföring som utbetalningsmetod väljer man till vilket bankkonto betalningen önskas.

Banköverföringarna sköts av Belonas samarbetspartner Brite AB, mer information om hur de hanterar dina uppgifter kan du läsa om på deras hemsida, www.britepaymentgroup.com. 

Belona pantbank erbjuder inte kontant utbetalning. Belona pantbank har inte möjlighet att erhålla kontant betalning vid lösen och omsättning av lån, samt inte möjlighet att lämna ut pant direkt till kund över disk.

5. Identitetskontroll

Belona pantbank fastställer låntagarens identitet via e-legitimation (Bank-ID) samt kontroll vid betalning. Belona kan även komma att behöva styrka kundens identitet ytterligare om Belona pantbank finner det nödvändigt.

6. Värderingskontroll

Belona pantbank förbehåller sig rätten att kontrollera pantade varors äkthet och karathalt för att kunna värdera och fastställa lånebelopp. Samtliga försändelser som skickas till Belona pantbank öppnas av 2 personer och video-dokumenteras.

Vid tvivel från Belona pantbank om pantföremåls äkthet och/eller ursprung kan lån nekas med anledning av detta.

7. Kommunikation

All kommunikation mellan låntagare och Belona pantbank rörande lånet sker via E-post, SMS och/eller chatt.

8. Personuppgifter (GDPR, PUL)

De personuppgifter som låntagaren lämnar behandlas konfidentiellt och i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Låntagaren har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos Belona pantbank. Skulle dessa vara felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella har kunden rätt att begära att uppgifterna ska rättas till eller raderas.

Personuppgifter som lämnats till Belona pantbank används i syfte att administrera lån, och används enbart av Belona pantbank. Personuppgifter lagras i enlighet med GDPR.

9. Rättsligt fel i panten

Om det framkommer vid tidpunkt inför låntagande, under lånetiden eller övrigt att det föreligger rättsligt fel i panten kommer låntagaren att underrättas om detta. Om rättsligt fel fastställs bär låntagaren fullt ansvar gentemot Belona.